O nás

BIC Bratislava, s.r.o.

Business and Innovation Centre - Podnikateľské a inovačné centrum - BIC Bratislava, s.r.o. bol založený v roku 1991. Našou misiou je podnikateľské a inovačné poradenstvo, medzinárodný technologický transfer, finančné poradenstvo, regionálny rozvoj, podpora rámcových programoch EÚ pre výskum, vývoj a inovácie, projektový manažment a investičné poradenstvo. Sme koordinátorom slovenského zastúpenia Enterprise Europe Network, zakladajúcim členom SPICE (Science Parks and Innovation Centre Expert) Group a slovenskej asociácie BICov a RPICov.

Zobraz viac... 

Podujatia


1.3.2017

Kooperačné podujatie: Partners4Innovation, Brno

Ďalšou možnosťou nadviazať výskumnú a inovačnú spoluprácu najmä s českými partnermi je bezplatné kooperačné podujatie z oblasti vedy a výskumu “Partners4Innovation” a bilaterálne rokovania s partnermi z celej Európy, ktoré sa uskutočnia dňa 1. marca 2017 v Brne, Českej republike. Podujatie je určené pre všetkých zástupcov podnikov, vedecko-výskumné tímy, inštitúcie so vzťahom k vývoju, pracovníkov inovačných centier a technologických parkov, firmy so záujmom o grantové programy.


16.3.2017

Bezplatný seminár: "Prečo digitálny marketing?", Bratislava

Zistite viac o digitálnom marketingu od tých najpovolanejších. Experti z agentúry Visibility vám predstavia základy digitálneho marketingu a zodpovedajú vaše otázky k tejto téme na bezplatnom seminári. Zistite, aká je realita digitálneho marketingu na Slovensku a ako Vám tento marketing dokáže zabezpečiť nových zákazníkov.


25.-26.4.2017

4th International B2B Software Days - the Future of Digital Business, Viedeň, Rakúsko

Už štvrtý ročník prestížneho podujatia International B2B Software Days, tentokrát so zameraním na budúcnosť digitálneho podnikania, sa bude konať 25.-26.4.2017 vo Viedni. Bezplatné podujatie je určené pre podnikateľov i výskumníkov z oblasti ICT a bude pozostávať s prednášok, bilaterálnych stretnutí, sekcie Eureka projektov, pitching session pre startupy, seminára o financovaní projektov a sekcie ako nájsť a presvedčiť budúcich klientov.

Zobraz viac... 

Aktuality


24.2.2017

Zorientujte sa v programe Horizont 2020

Pozrite si stránku s komplexným prehľadom programu Horizont 2020. Okrem textových informácií obsahuje odkazy na relevantné oficiálne stránky, dokumenty, videá, odporúčania či analýzy.


31.1.2017

Nová publikácia o vybraných fondoch EÚ 2014-2020 pre podnikateľov

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu a Úrad vlády SR a Slovenská obchodná a priemyselná komora pre Vás pripravili publikáciu „Podnikatelia a fondy EÚ na roky 2014 – 2020“. Nájdete tu bližšie informácie k EŠIF ako aj cezhraničným programom Interreg.


12.1.2017

15 rýchlych faktov o SME Instrument

SME Instrument je nástrojom Európskej únie, ktorý od roku 2014 podporuje investície do uvedenia prelomových inovácií na trh. Nádejné malé a stredné podniky môžu získať grant až do 2,5 milióna euro, podporu rozvoja podnikania firmy a koučing. Pozrite si zhrnutie 15 faktov o tomto nástroji na základe údajov 2014-2015.

Zobraz viac...