O nás

BIC Bratislava, s.r.o.

Business and Innovation Centre - Podnikateľské a inovačné centrum - BIC Bratislava, s.r.o. bol založený v roku 1991. Našou misiou je podnikateľské a inovačné poradenstvo, medzinárodný technologický transfer, finančné poradenstvo, regionálny rozvoj, podpora rámcových programoch EÚ pre výskum, vývoj a inovácie, projektový manažment a investičné poradenstvo. Sme koordinátorom slovenského zastúpenia Enterprise Europe Network, zakladajúcim členom SPICE (Science Parks and Innovation Centre Expert) Group a slovenskej asociácie BICov a RPICov.

Zobraz viac... 

Podujatia


11.-12.5.2017

TECHSummit & Gadget Expo Bratislava 2017 - Medzinárodná konferencia a partnerské podujatie, Bratislava

Dovoľujeme si Vás pozvať na pokračovanie úspešného dvojdňového eventu Techsummit & Gadget Expo Bratislava 2017. Na podujatí nebude chýbať možnosť zúčastniť sa B2B stretnutí s partnermi podľa Vášho výberu. Súčasťou eventu je niekoľko subkonferencií zameraných na: Cyber Security 2.0, Smart City, IOT, Industry 4.0, Health/BIO Tech, Investment summit, Trans Tech Burza (CVTI), ICT Enterprise (Bigdata, cloud) a Startup Stage. Podvečer sa bude konať Night summit a Student innovation award. Prihláste sa na podujatie, spoznajte nové trendy a nájdite si nových partnerov pre spoluprácu!


16.5.2017

SME Instrument 2017: Národný deň a diskusia k Nástroju pre MSP v programe Horizont 2020, Bratislava

Najpopulárnejší nástroj programu Horizont 2020, Nástroj pre MSP alebo SME Instrument, má za sebou už tri roky fungovania, počas ktorých alokoval takmer 1 miliardu eur do 2500 projektov vo firmách v celej Európe, ktoré uvádzajú svoje inovatívne produkty na trh. Desať projektov bolo schválených aj slovenským firmám, vrátane prvého historického úspechu slovenskej firmy v 2. fáze. Pozývame Vás na stretnutie a diskusiu s tými, ktorí projekty koordinujú, pripravujú, realizujú, hodnotia, koučujú a podporujú.


30.5.2017

Priemyselné vlastníctvo: patenty a úspešné príklady z praxe (bezplatný seminár), Bratislava

Ako prebieha proces patentovania? Oplatí sa Váš produkt/technológiu patentovať? A ako vystihnúť ten správny moment? Koľko patenty stoja a aké typy existujú? Zistite viac o patentoch od tých najpovolanejších, odborníkov z Úradu priemyselného vlastníctva SR a patentového zástupcu pre Európu, Slovensko a Čechy!

Zobraz viac... 

Aktuality


8.3.2017

Veľký prehľad programov EÚ na obdobie 2014-2020

Veľmi pekná nová publikácia sumarizuje všetky európske programy, ktoré bežia v období 2014-2020. Mapuje finančné programy od štrukturálnych fondov cez Interregy až po sektorové programy rozvoja príslušných oblastí. Publikáciu vydal Európsky parlament.


24.2.2017

Zorientujte sa v programe Horizont 2020

Pozrite si stránku s komplexným prehľadom programu Horizont 2020. Okrem textových informácií obsahuje odkazy na relevantné oficiálne stránky, dokumenty, videá, odporúčania či analýzy.


31.1.2017

Nová publikácia o vybraných fondoch EÚ 2014-2020 pre podnikateľov

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu a Úrad vlády SR a Slovenská obchodná a priemyselná komora pre Vás pripravili publikáciu „Podnikatelia a fondy EÚ na roky 2014 – 2020“. Nájdete tu bližšie informácie k EŠIF ako aj cezhraničným programom Interreg.

Zobraz viac...