O nás

BIC Bratislava, s.r.o.

Business and Innovation Centre - Podnikateľské a inovačné centrum - BIC Bratislava, s.r.o. bol založený v roku 1991. Našou misiou je podnikateľské a inovačné poradenstvo, medzinárodný technologický transfer, finančné poradenstvo, regionálny rozvoj, podpora rámcových programoch EÚ pre výskum, vývoj a inovácie, projektový manažment a investičné poradenstvo. Sme koordinátorom slovenského zastúpenia Enterprise Europe Network, zakladajúcim členom SPICE (Science Parks and Innovation Centre Expert) Group a slovenskej asociácie BICov a RPICov.

Zobraz viac... 

Aktuality


26.10.2016

Hľadajú sa hodnotitelia pre projekty H2020 v energetike

Ak máte odbornosť v oblasti budov, priemyslu, obnoviteľných zdrojov, energetiky či plánovania, môžete sa prihlásiť ako nezávislí experti na hodnotenia projektov programu Horizont 2020.


19.10.2016

Európska komisia plánuje 9. rámcový program za 100 miliárd eur

Prvé debaty na tému nového rámcového programu EÚ pre výskum a vývoj s pracovným názvom 9. rámcový program už prebehli. Program bude realizovaný v rokoch 2021-2028.


15.8.2016

Vyše 50 mil. eur navyše na SME Instrument v roku 2017

Európska komisia v rámci aktualizácií pracovných programov na budúci rok navýšila aj financovanie projektov SME Instrument o vyše 10% na 438 mil. eur, čo v praxi znamená, že bude môcť byť podporených takmer 900 projektov vo fáze 1 a 260 projektov vo fáze 2.

Zobraz viac...